ทีมงานของเรา

ศิรินภา ศิริทัพย์ (ฟ้า)

ณภัทรกุล อ่อนแก้ว (จ๋อม)

แพรพิมล กุลมา (แพร)

ชมพูนุช เลิศล้ำ (ชมพู่)

เนตรชนก ยิ้มวรรณ (จ๋า)

นัฐวุฒิ นิ่มสมัคร (น็อต)

ศุภฤกษ์ ขุนคลังมีวน (ปั้น)

พัชร บุญเรือน (ทัวร์)

บุณพจน์ นทีศิริ (ปุ้ม)